Projektid
tokyocity.ee, 1999
Netiprojekt, video, multimeedia
Autori sissejuhatus
Loe mind fail
Nelli Rohtvee. Punkt on piiriks
Projektist
Dokumentatsioon eesti keeles, pdf, 10 MB

Autori sissejuhatus

 

Hulk isiklikke kogemusi on seotud ajaga. Need on ka elamused ja üllatused, kuna aeg, kulg, kestus ei ole samasugune erinevatel ajahetkedel, eluperioodidel, erinevates geograafilistes punktides. Vahel on aeg "kiire", siis jälle "aeglasem". Tegelikult teame maakera ikka ühesuguse kiirusega ringi käivat, kuid isiklikud aastad, päevad, sekundid tunduvad erinevatena.

 

 


Aja kiirus on subjektiivselt tajutav, selle möödumist kipub iseloomustama tähenduseväärsete sündmuste tihedus ajaühiku kohta. Kui tihedus on suur ja kui sellele lisandub füüsiline ümberpaiknemine ning uue kogemine, on inimese muljeteks millegi asetleidmine ja juhtumine. Siis tekib tunne, et on millegi osaliseks saadud, on midagi omandatud.

Kui sündmuste tihedus on väike ja ümberpaiknemine puudub, siis aeg on "aeglasem". Ka siis võib tunduda, et on millegi osaliseks saadud. Küsimus on selles, missugune on igapäevane olemine, missugune on sündmuste tihedus ja kuivõrd erinev on see periood mitteigapäevasest. Kui tihe, vaheldusrikas ja mitmekesine saab igapäevaseks, osutub elamuseks pigem aeglane ja muutumatu eksistents.

Lihtsaimaks viisiks muuta oma subjektiivset elamust ajast on reisimine. Ruumiline ümberpaiknemine tekitab mulje ajarännakutest.

Kohad erinevad mitte ainult ehitiste ja inimeste poolest, vaid ka aja mõttes, mis neid iseloomustab. Lihtsustatult on igal maal, linnal, piirkonnal oma kiirus või ka rütm, nagu see on arvatavasti ka inimestel.

Projekt "tokyocity.ee" toetub isiklikule kogemusele ühest linnast. Tokyo on hiidlinn, superlinn, konglomeraat, aglomeratsioon, totaalne kuhjatis ja üleloomulik hübriid. Mind huvitasid elamused, mis tekivad selles linn-masinas viibides. Ent müüt Tokyost on veel suurem kui see linn. Seal näivad asjad sootuks väiksematena ja dimensioonid on inimlikud. Linn on funktsionaalseks masinaks organiseeritud rahvuslike tunnusteta keskkond. Valdavateks ei olnud inimeste-, ruumi- ja arhitektuurielamused, kuigi oli ka neid, vaid ajaelamused. Elamused sellest, mida ei olnud näha. Ka sellest, kuivõrd sealne nähtamatu erineb harjumuspärasest nähtamatust siin.

Installatsioonis ja CD-ROMil kasutatud videofragmendid on võetud Tokyo maapealselt ringraudteelt Yamanote Line.

 

Raivo Kelomees

Funktsionaalsuse dokumentatsioon (2015):